a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

ติดต่อโรงเรียน

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
227 ม.1 ต.ผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 055-479933

โทรสาร: 055-479933

http://www.tunu.ac.th

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม