ประกาศเรื่องผลการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เรื่อง ผลการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562

ให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารแต่ละประเภทมาทำสัญญาในวันที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป

IMG 20190409 0001