ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

มีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ที่ผ่านการสอบวัดความรู้และ สามารถเข้าเรียนต่อได้ ดังรายชื่อแนบท้าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จึงประกาศให้ นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวปฏิบัติดังนี้กําหนดรายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ แต่งกายชุดนักเรียน มาพร้อมผู้ปกครองและเตรียมค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

p1 001p2 002p3 001p4 001p5 001p6 001