มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วันที่ 15 มกราคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.อรสา ทรงศรี ได้มอบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561

ให้แก่นักเรียนจำนวน 35 คน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้จ่ายภายในครอบครัว ณ ห้องประชุมพุทธชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา