ติวพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมติวพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

โดยการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมฟ้า ชมพู

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา