การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.39

วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งที่ 1/2562

โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานในการประชุม และเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการมอบโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาสังกัด สพม.39 ณ หอประชุมฟ้า-ชมพู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา