การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.39

วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครั้งที่ 1/2562

โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานในการประชุม และเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการมอบโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาสังกัด สพม.39 ณ หอประชุมฟ้า-ชมพู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

1 (1).jpg 1 (2).jpg 1 (3).jpg

1 (4).jpg 1 (5).jpg 1 (6).jpg

1 (7).jpg 1 (8).jpg 1 (9).jpg

cover.jpg

morepic