วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีเดินสวนสนามของยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา