a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีเดินสวนสนามของยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม