ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 24 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดติว O-Net วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้าและห้องประชุมพุทธชาติ

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา