การสอบ O-Net นักเรียน ม.3

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เป็นสถานที่ในการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำริดวิทยา และโรงเรียนแสนตอวิทยา

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา