การสอบ O-Net นักเรียน ม.3

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เป็นสถานที่ในการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำริดวิทยา และโรงเรียนแสนตอวิทยา

1 (1).jpg 1 (2).jpg 1 (3).jpg

1 (4).jpg 1 (5).jpg 1 (6).jpg

1 (7).jpg 1 (8).jpg 1 (9).jpg

cover.jpg

morepic