ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเเนะเเนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน

โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมฟ้าชมพู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา