OPEN HOUSE 2019

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2019 “แสงสว่างทางปัญญา 40 ปี สร้างคุณค่าต่อสังคม”

ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องจากในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มีอายุครบรอบ 40 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและเกียรติประวัติของโรงเรียนฯ ที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้เรียนเชิญ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ ณ หอประชุมฟ้าชมพู

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา