เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด

วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดการเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โดย ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการลูกเสือและนายหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้มอบนโยบายการเข้าค่ายพักแรม ดังนี้ ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าค่ายพักแรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ส่วน ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรมที่ศูนย์ฝึกอบรมอ้ายกาบวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดย ดร.อรสา ทรงศรี ได้เดินทางเยี่ย,ชมการทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยด้วยความอบอุ่น

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา