การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ คุณภาพก้าวล้ำนำสู่อนาคตที่ยั่งยืน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดประชุมสัมมนา “การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ คุณภาพก้าวล้ำนำสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ณ หอประชุมฟ้าชมพู พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 18 โรงเรียนและมอบโล่ห์ เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นด้านครองตน ครองคน ครองงาน โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.อรสา ทรงศรี ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์และคณะผู้บริหาร สนง.พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า วันนี้ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ คุณภาพก้าวล้ำนำสู่อนาคตที่ยั่งยืน”ซึ่งสถานศึกษาทั้ง 18 แห่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินกาตามนโยบายและจุดเน้นของการศึกษา กับคณะผู้บริหาร สนง.พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะครู ในสังกัดและขอขอบคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ที่อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้บริหารยถานศึกษา ในสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รองผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมทั้วสิ้น 520 คน จากนั้น ในช่างเย็นในวันเดียวกัน เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามโครงการเปิดสนามกีฬา ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง ณ สนาม โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์อีกด้วย

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา