โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้สมัครจำนวน 4 พรรคจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกอบไปด้วย หมายเลข 1 พรรคอนาคตเตรียมน้อมฯ หมายเลข 2 พรรคการเรียน หมายเลข 3 พรรคต้องเรียนและหมายเลข 4 พรรคนรการ เพื่อคัดเลือกและสรรหาผู้ที่มีความเป็นผู้นำ และ ความรับผิดชอบ ทำประโยชน์เพื่อสถานศึกษา ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา