พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โอกาสนี้ได้เรียนเชิญ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และหอประชุมฟ้าชมพู

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา