a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

วันที่ 3-5 เมษายน 2562 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผุ้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 374 โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดพร้อมคณะวิทยากรในการอบรมและได้เรียนเชิญ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมชมพูฟ้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม