อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

วันที่ 3-5 เมษายน 2562 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผุ้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 374 โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดพร้อมคณะวิทยากรในการอบรมและได้เรียนเชิญ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมชมพูฟ้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา