อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

วันที่ 3-5 เมษายน 2562 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผุ้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 374 โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดพร้อมคณะวิทยากรในการอบรมและได้เรียนเชิญ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมชมพูฟ้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

1 (1).jpg 1 (10).jpg 1 (11).jpg

1 (2).jpg 1 (3).jpg 1 (4).jpg

1 (5).jpg 1 (6).jpg 1 (7).jpg

1 (8).jpg 1 (9).jpg cover.jpg

morepic