สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาและนำเสนอแนวทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนใหม่ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และทีมฝ่ายบริหารได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา