สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาและนำเสนอแนวทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนใหม่ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และทีมฝ่ายบริหารได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

1 (1).JPG 1 (10).JPG 1 (11).JPG

1 (2).JPG 1 (3).JPG 1 (4).JPG

1 (5).JPG 1 (6).JPG 1 (7).JPG

1 (8).JPG 1 (9).JPG cover.JPG

morepic