เฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในรัชกาลที่ 10

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตกบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

และประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ลานเสด็จพ่อ ร.5 และหอประชุมโรงอาหาร

1 (1).JPG 1 (10).JPG 1 (11).JPG

1 (2).JPG 1 (3).JPG 1 (4).JPG

1 (5).JPG 1 (6).JPG 1 (7).JPG

1 (8).JPG 1 (9).JPG cover.JPG

morepic