พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู

ที่ให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครู ณ หอประชุมโรงอาหาร

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา