นิทรรศการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อรสา ทรงศรี ได้นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมอำเภอ TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา