รับการประเมิน OBECQA

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการและตอบข้อสักถามและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชงโคขาว

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา