a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

รับการประเมิน OBECQA

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการและตอบข้อสักถามและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชงโคขาว

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม