รับการประเมิน OBECQA

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการและตอบข้อสักถามและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชงโคขาว

1 (1).jpg 1 (10).jpg 1 (11).jpg

1 (12).jpg 1 (2).jpg 1 (3).jpg

1 (4).jpg 1 (5).jpg 1 (6).jpg

1 (7).jpg 1 (8).jpg 1 (9).jpg

cover.jpg

morepic