สานเสวนาและสันทนาการสร้างความปรองดอง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จัดเวที “สานเสวนาและสันทนาการสร้างความปรองดอง”

ในโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปี 2562 โดยเชิญ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดโครงการฯ โอกาสนี้ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมฯ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมฟ้าชมพู

morepic

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2