กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลผาจุก ได้จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1,020 ต้นโอกาสนี้ได้เรียนเชิญ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.อรสา ทรงศรี นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน และนายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลผาจุก ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รด.จิตอาสา ลูกเสือ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติได้แบ่งพื้นที่เป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่สนามบินเก่าบ้านวังยางและสำนักสงฆ์ธรรมโชติ

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม