MOU เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือพัฒนาโรงเรียน กับนายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว

เพื่อพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้บริหารและคณะครูร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ และยังได้มีการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทั้ง 2 โรงเรียน โดยมี ดร.นพรัตน์ ใบยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัวเป็นผู้บรรยายเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ ห้องศรีช่อม่วง โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม