ค่ายครูและนักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นำโดยดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ได้จัดกิจกรรม "ค่ายครูและนักเรียนแกนนำคุณธรรมตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา" ขึ้น และมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

นำโดยนายอำนวย สีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

00 (1).jpg 00 (2).jpg 00 (3).jpg

01 (1).jpg 01 (2).jpg 01 (3).jpg

01 (4).jpg 01 (5).jpg 01 (6).jpg

02 (1).jpg 02 (2).jpg cover.jpg

morepic