a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการนิติศาสตร์เผยแพร่ ความรู้สู่สถานศึกษา เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกฎหมายให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ณ หอประชุมศรีฝางสวางคบุรี

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม