a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

ส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของคณะครูโรงเรียน มีการ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม