เยาวชนคนดี ศรีสังคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุธิดา มียา และนายวรเมธ สีตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ รองอันดับ 1 โดยได้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจาก นายอดุลย์ ญาณกิตติ์กูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

 

00 (1).jpg 00 (2).jpg 00 (3).jpg

00 (4).jpg 00 (5).jpg 00 (6).jpg

00 (7).jpg cover.jpg

morepic