a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ของ สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย "สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม