ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ของ สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย "สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

00 (1).jpg 00 (2).jpg 00 (3).jpg

00 (4).jpg 00 (5).jpg 00 (6).jpg

00 (7).jpg

morepic