นิเทศติดตาม Quick Policy 2565

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ได้มีการนิเทศติดตาม Quick Policy 2565 และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ