จิตอาสา สร้างฝายประชาอาสา 1 ฝาย 1 อำเภอ

วันที่ 25 มกราคม 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นำโดยนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ลูกเสือจิตอาสา และนักเรียนชมรม To Be Number One เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา สร้างฝายประชาอาสา 1 ฝาย 1 อำเภอ” จัดโดยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลงิ้วงาม

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ