ต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ