รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร่วมเข้ารับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ