กิจกรรมติวพิเศษ GAT PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมติวพิเศษ GAT PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โอกาสนี้ได้เชิญ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียน

 

1 (1).jpg 1 (10).jpg 1 (2).jpg

1 (3).jpg 1 (4).jpg 1 (5).jpg

1 (6).jpg 1 (7).jpg 1 (8).jpg

1 (9).jpg cover.jpg