กิจกรรม "ประกาศสงครามขยะ"

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม "ประกาศสงครามขยะ" เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่น่าอาศัย

และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและรักในความสะอาด โอกาสนี้ได้เชิญ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ณ หอประชุมโรงอาหาร

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา