Merry Christmas ho ho ho !!

Merry Christmas ho ho ho !! โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม 'วันคริสต์มาส'

เป็นการฉลองวันประสูติของพระเยซู ศาสดาของศาสนาคริสต์ ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โอกาสนี้ได้เชิญ ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงอาหาร

เมนูหลัก

เครือข่ายเตรียมฯน้อม

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

01moe
02omoe
03ops
04mua
05obec
06vec
07onec
08sec39
09utd1
10utd2

 

ข่าวการศึกษา