a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

ฝ่ายบริหาร

dir

 

B1นายวีระพันธุ์  ดอนท้วม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

B2
           นายสุชาติ  กิ่งกัลยา  
        รองผู้อำนวยการโรงเรียน

B3
         นายคงเดช  จันทร์ศรีงาม 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม