กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

math

  t28                              นางสาวปิยะธิดา  ทาเหล็ก                     
                                     หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
t25        นายมงคล  ลาเบ้า  

t26  นางสาววิไลรักษ์  บุญงาม

t27นางสาวจันจิราภรณ์  คำบุญเรือง t29   นางสาววันเพ็ญ  อ้นโทน
 

IMG 0091 2                                 นางบุญญานี  เกตุสกุล

 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ