กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

dep

  t41      นางวชิราภรณ์  อินมูล
          หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
tm 8   นางสาวธัญรดา อุตนันท์

117005   นางสาวมยุรา  ยาไก่ต้อย

 

 

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ