ประชาสัมพันธ์ไทยมีงานทำ

01

          แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เป็นเว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจและสอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของตนเอง และการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และฝึกอบรม รวมถึงตำแหน่งงานจากการจ้างงานของภาคเอกชนภายใต้การดูแลของกรมการจัดหางาน

02
03

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่าย 9 เตรียมน้อมฯ