a6d5ef348d91ef5ed7064386a96baff0.jpg

เยาวชนคนดี ศรีสังคม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุธิดา มียา และนายวรเมธ สีตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ รองอันดับ 1 โดยได้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจาก นายอดุลย์ ญาณกิตติ์กูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

 

morepic

เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่มบริหารงาน

บริการข้อมูล

เครือข่ายเตรียมฯน้อม